Aktuality ze světa ekonomiky

Aktualizace programu MAPOS!          30.10.2018

   Pro uživatele je nyní k dispozici nová aktualizace programu MAPOS, ve které je přidána možnost kontroly nespolehlivého plátce DPH a ověřování DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES. Program umožňuje provádět kontrolu během zpracování příkazu k úhradě nebo při zakládání nové adresy do adresáře nebo provádět ruční kontrolu zadáním DIČ.

Změna certifikátu EET!

Dne 10. 9. 2018 dojde mezi 7:30 až 8:00 hod. dojde na příjmové straně systému EET k výměně SSL certifikátu, kterým je zabezpečeno spojení mezi pokladním zařízením a příjmovou stranou EET. Důvodem výměny certifikátu je ukončení činnosti certifikační autority GeoTrust (resp. všech certifikačních autorit firmy Symantec) a převod aktivit pod certifikační autoritu DigiCert.
Test: https://dl.cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crt
Instalované certifikáty: certmgr.msc 
Uvedená změna se netýká certifikátů pro evidenci tržeb (vydaných CA EET prostřednictvím webové aplikace Elektronická evidence tržeb na Daňovém portálu) sloužících k autentizaci datových zpráv.
Pro zajištění správné funkčnosti spojení pokladního zařízení s příjmovou stranou EET i po 10. 9. 2018 musí být v pokladních zařízeních podporován nový kořenový certifikát DigiCert Global Root G2 jako důvěryhodný. Pokud uvedený kořenový certifikát nebude podporován jako důvěryhodný (přestože je certifikační autorita DigiCert standardně podporována většinou operačních systémů a internetových prohlížečů), nemusí se pokladnímu zařízení po 10. 9. 2018 podařit navázat zabezpečené spojení s příjmovou stranou systému EET.

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

Zákon o evidenci tržeb je zásadně změněn nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 ze dne 12.12.2017. Protože zákon o evidenci tržeb shledala jako protiústavní pouze část soudců Ústavního soudu, zákon není zrušen jako celek, ale pouze v těch částech, kde byla protiústavnost shledána za tak zásadní, že bylo nutné tyto části zrušit. Z praktického hlediska se jedná zejména o následující:

  • od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí obsahovat daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka přijímajícího tržby. DIČ je však nadále povinnou náležitostí daňového dokladu pro účely DPH.
  • evidence tržeb zařazených původně do 3. etapy od 1.3.2018 resp. do 4. etapy od 1.6.2018 byla odložena na neurčito - dokud nebude přijata novela zákona o evidenci tržeb, tak tyto tržby dočasně evidenci tržeb nepodléhají.

Letní daňové změny!

Daně z příjmů: 

> Od 1.1.2018 se daňové zvýhodnění na prvé dítě mění na 15.204 Kč
> Novela zákona, která s účinností od 1.9.2017 (avšak s použitím pro celý rok 2017) zvyšuje hodnotu bezúplatného odběru krve, kterou si může dárce odečíst od svého daňového základu ze 2 na 3 tis. Kč. 

Minimální mzda: 
> K 1.1.2018 se také zvyšuje minimální mzda na 12 200 Kč (z letošních 11 000). 

Zvýšení minimální mzdy má pro rok 2018 tyto dopady do daní z příjmů:

  • školkovné činí pro letošní rok na jedno dítě až 11 000 Kč ročně, příští rok maximální částka školkovného vzroste na 12 200 Kč
  • hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě - minimálně musí být dosaženo šestinásobku minimální mzdy (příští rok tedy 73 200 Kč) resp. měsíčně poloviny minimální mzdy (příští rok tedy 6 100 Kč) pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele.

Daňový balíček konečně platí - od 1.7.2017

     Dne 16.6.2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 170/2017 Sb. zákon ze dne 4. dubna 2017, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček). Zákon byl sice schválen s účinností od 1. dubna 2017, ale v případech, kdy je zákon vyhlášen až po datu schválené účinnosti, se uplatňuje výklad, že zákon nabude účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů - v daném případě tedy 1.července 2017. Tento komentář především upozorňuje na výklady Finanční správy k tomuto daňovému balíčku a na aktualizaci pokynů k vyplnění kontrolního hlášení.

     Zvýšení částek daňového zvýhodnění pro druhé dítě o 200 Kč měsíčně (na 1.617 Kč) a na třetí či další dítě o 300 Kč měsíčně (na 2.017 Kč) se uplatní poprvé při výpočtu záloh na daň ze závislé činnosti z červencových mezd. V daňovém přiznání za rok 2017 nebo při ročním zúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2017 se uplatní nové částky daňového zvýhodnění za celý rok 2017, tedy i za prvé pololetí roku 2017. Např. pokud se zaměstnanci narodilo v 03/2017 druhé dítě, při výpočtu záloh na daň za měsíce 03 až 06/2017 zaměstnavatel používá částku daňového zvýhodnění na druhé dítě 1.417 Kč měsíčně a od 07/2017 začne používat částku 1.617 Kč; v rámci ročního zúčtování daně ovšem použije částku 1.617 Kč i za měsíce 03/ až 06/2017.

1.3.2017 spuštěna druhá vlna EET pro maloobchod a velkoobchod. Skladová evidence je připravena na napojení.