Aktuality ze světa ekonomiky

Poslední vlna EET od 1.5.2020

Dne 9.10.2019, byla ve Sbírce zákonů pod č. 256/2019 Sb. vyhlášena novela zákona o evidence tržeb a zákona o DPH. Od 1.5.2020 tak bude spuštěna poslední vlna evidence tržeb a dojde k přeřazení některých plnění do 10% sazby DPH (např. u stravovacích služeb a u podávání točeného piva).

Zaokrouhlení DPH!     21.11.2018

Návrh novely zákona o DPH, který má vstoupit v účinnost během roku 2019, má změnit i úpravu zaokrouhlování daně.

V současné době § 37 zákona o DPH obsahuje úpravu zaokrouhlení daně na celou korunu. Částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů.

Po novele má být výpočet daně definován bez zaokrouhlení. Má být vypuštěn text ohledně zaokrouhlování vypočtené daně na celé koruny. Důvodem má být pode důvodové zprávy mj. to, aby výsledkem výpočtu byly stejné částky výše daně při výpočtu daně zdola i shora.

Do základu daně se zároveň nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu (§ 36 odst. 5).

Podle přechodných ustanovení je možné 6 měsíců po účinnosti novelizace postupovat postaru.

Aktualizace programu MAPOS!          30.10.2018

   Pro uživatele je nyní k dispozici nová aktualizace programu MAPOS, ve které je přidána možnost kontroly nespolehlivého plátce DPH a ověřování DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES. Program umožňuje provádět kontrolu během zpracování příkazu k úhradě nebo při zakládání nové adresy do adresáře nebo provádět ruční kontrolu zadáním DIČ.

Změna certifikátu EET!

Dne 10. 9. 2018 dojde mezi 7:30 až 8:00 hod. dojde na příjmové straně systému EET k výměně SSL certifikátu, kterým je zabezpečeno spojení mezi pokladním zařízením a příjmovou stranou EET. Důvodem výměny certifikátu je ukončení činnosti certifikační autority GeoTrust (resp. všech certifikačních autorit firmy Symantec) a převod aktivit pod certifikační autoritu DigiCert.
Test: https://dl.cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crt
Instalované certifikáty: certmgr.msc 
Uvedená změna se netýká certifikátů pro evidenci tržeb (vydaných CA EET prostřednictvím webové aplikace Elektronická evidence tržeb na Daňovém portálu) sloužících k autentizaci datových zpráv.
Pro zajištění správné funkčnosti spojení pokladního zařízení s příjmovou stranou EET i po 10. 9. 2018 musí být v pokladních zařízeních podporován nový kořenový certifikát DigiCert Global Root G2 jako důvěryhodný. Pokud uvedený kořenový certifikát nebude podporován jako důvěryhodný (přestože je certifikační autorita DigiCert standardně podporována většinou operačních systémů a internetových prohlížečů), nemusí se pokladnímu zařízení po 10. 9. 2018 podařit navázat zabezpečené spojení s příjmovou stranou systému EET.

Zrušení části zákona o evidenci tržeb nálezem Ústavního soudu

Zákon o evidenci tržeb je zásadně změněn nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 ze dne 12.12.2017. Protože zákon o evidenci tržeb shledala jako protiústavní pouze část soudců Ústavního soudu, zákon není zrušen jako celek, ale pouze v těch částech, kde byla protiústavnost shledána za tak zásadní, že bylo nutné tyto části zrušit. Z praktického hlediska se jedná zejména o následující:

  • od 1.3.2018 nepodléhají evidenci tržeb tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí obsahovat daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka přijímajícího tržby. DIČ je však nadále povinnou náležitostí daňového dokladu pro účely DPH.
  • evidence tržeb zařazených původně do 3. etapy od 1.3.2018 resp. do 4. etapy od 1.6.2018 byla odložena na neurčito - dokud nebude přijata novela zákona o evidenci tržeb, tak tyto tržby dočasně evidenci tržeb nepodléhají.

Letní daňové změny!

Daně z příjmů: 

> Od 1.1.2018 se daňové zvýhodnění na prvé dítě mění na 15.204 Kč
> Novela zákona, která s účinností od 1.9.2017 (avšak s použitím pro celý rok 2017) zvyšuje hodnotu bezúplatného odběru krve, kterou si může dárce odečíst od svého daňového základu ze 2 na 3 tis. Kč. 

Minimální mzda: 
> K 1.1.2018 se také zvyšuje minimální mzda na 12 200 Kč (z letošních 11 000). 

Zvýšení minimální mzdy má pro rok 2018 tyto dopady do daní z příjmů:

  • školkovné činí pro letošní rok na jedno dítě až 11 000 Kč ročně, příští rok maximální částka školkovného vzroste na 12 200 Kč
  • hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě - minimálně musí být dosaženo šestinásobku minimální mzdy (příští rok tedy 73 200 Kč) resp. měsíčně poloviny minimální mzdy (příští rok tedy 6 100 Kč) pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele.

Daňový balíček konečně platí - od 1.7.2017

     Dne 16.6.2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 170/2017 Sb. zákon ze dne 4. dubna 2017, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček). Zákon byl sice schválen s účinností od 1. dubna 2017, ale v případech, kdy je zákon vyhlášen až po datu schválené účinnosti, se uplatňuje výklad, že zákon nabude účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů - v daném případě tedy 1.července 2017. Tento komentář především upozorňuje na výklady Finanční správy k tomuto daňovému balíčku a na aktualizaci pokynů k vyplnění kontrolního hlášení.

     Zvýšení částek daňového zvýhodnění pro druhé dítě o 200 Kč měsíčně (na 1.617 Kč) a na třetí či další dítě o 300 Kč měsíčně (na 2.017 Kč) se uplatní poprvé při výpočtu záloh na daň ze závislé činnosti z červencových mezd. V daňovém přiznání za rok 2017 nebo při ročním zúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2017 se uplatní nové částky daňového zvýhodnění za celý rok 2017, tedy i za prvé pololetí roku 2017. Např. pokud se zaměstnanci narodilo v 03/2017 druhé dítě, při výpočtu záloh na daň za měsíce 03 až 06/2017 zaměstnavatel používá částku daňového zvýhodnění na druhé dítě 1.417 Kč měsíčně a od 07/2017 začne používat částku 1.617 Kč; v rámci ročního zúčtování daně ovšem použije částku 1.617 Kč i za měsíce 03/ až 06/2017.

1.3.2017 spuštěna druhá vlna EET pro maloobchod a velkoobchod. Skladová evidence je připravena na napojení.

© 2019 MAPOS David Mirský a Michal Mirský.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!